536 300 320 GODZINY PRACY SALI ZABAW : S膮 aktualizowane na bie偶膮co w google - sprawd藕 zanim nas odwiedzisz. :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) UWAGA: Sala jest ZAMKNI臉TA w trakcie URODZIN I ZAJ臉膯 (aktualny grafik zaj臋膰 w zak艂adce zaj臋cia)

Regulamin sali zabaw JU-HU

Wszystkie osoby odwiedzaj膮ce Sal臋 Zabaw Ju-Hu i korzystaj膮ce z niej s膮 bezwzgl臋dnie zobowi膮zane do zapoznania si臋 z niniejszym regulaminem przed rozpocz臋ciem korzystania z obiektu.

Wej艣cie na sal臋 i rozpocz臋cie korzystania z niej jest jednoznaczne z zapoznaniem si臋 z regulaminem oraz cennikiem us艂ug, a przede wszystkim oznacza pe艂n膮 zgod臋 na wszystkie zasady okre艣lone w tym regulaminie oraz stanowi zobowi膮zanie do przestrzegania tych zasad.

Op艂aty dokonuje si臋 zgodnie z obowi膮zuj膮cym cennikiem. Op艂ata wej艣ciowa (to jest bilet) nie pokrywa koszt贸w: konsumpcji, gastronomii oraz innych us艂ug dodatkowych p艂atnych odr臋bnie wg cennika Sali Zabaw.

P艂atno艣ci nale偶y dokona膰 got贸wk膮. Op艂aty za zabaw臋 na terenie sali zabaw naliczane s膮 wg czasu zabaw.

Czas korzystania z Obiektu zaczyna si臋 w momencie zakupu biletu wej艣cia i dokonania zapisu w recepcji, a ko艅czy w momencie wychodzenia ze strefy zabaw i zg艂oszenia tego faktu obs艂udze.

Niezg艂oszenie (przed rozpocz臋ciem zabawy) pobytu dziecka w sali zabaw personelowi skutkuje naliczeniem maksymalnej op艂aty tzn. bilet wst臋pu bez ograniczenia czasowego.

Za bilet zakupiony a niewykorzystany, jak r贸wnie偶 za niewykorzystany czas nie przys艂uguje zwrot ca艂o艣ci, ani cz臋艣ci ceny biletu. Po wyj艣ciu z Sali Zabaw bilet traci wa偶no艣膰.

Personel zastrzega sobie prawo do skr贸cenia czasu zabawy dziecku, kt贸re zachowuje si臋 agresywnie w stosunku do innych dzieci, lub nie stosuje si臋 do uwag i polece艅 personelu.

SALA ZABAW JU-HU oferuje i organizuje:
a) sal臋 zabaw 鈥 przestrze艅 swobodnej zabawy,
b) zaj臋cia dla dzieci,
c) przyj臋cia urodzinowe, bale oraz inne imprezy okoliczno艣ciowe dla dzieci zgodnie z ofert膮.

Mo偶liwe jest korzystanie z Sali Zabaw przez zorganizowan膮 grup臋 os贸b.W takim przypadku Opiekunowie grupy przed wej艣ciem do Sali Zabaw zobowi膮zani s膮 do zapoznania cz艂onk贸w grupy z regulaminem, poniewa偶 Opiekunowie grupy s膮 odpowiedzialni za osoby wchodz膮ce na Obiekt w ramach zorganizowanej grupy. Jeden opiekun mo偶e mie膰 pod opiek膮 maksymalnie tak膮 ilo艣膰 os贸b (dzieci), jakiej w trakcie pobytu oraz korzystania z Sali Zabaw jest w stanie osobi艣cie zapewni膰 bezpiecze艅stwo oraz kt贸rej jest w stanie zapewni膰 opiek臋 zgodnie z zasadami okre艣lonymi w tym regulaminie.
Rezerwacj臋 grup zorganizowanych nale偶y sk艂ada膰 minimum z jednodniowym wyprzedzeniem.

W trosce o zdrowie dzieci, zabrania si臋 przebywania w Sali Zabaw Ju-Hu os贸b b臋d膮cych nosicielami chor贸b zaka藕nych, wirusowych lub bakteryjnych. Opiekun ma obowi膮zek poinformowania personelu SALI o schorzeniach czy niepe艂nej sprawno艣ci dziecka (np. astma, epilepsja, zaburzenia s艂uchu).

W wyj膮tkowych przypadkach, gdy dziecko sprawia problemy wychowawcze i stanowi zagro偶enie dla innych dzieci personel SALI ZABAW Ju-Hu mo偶e odm贸wi膰 przyj臋cia dziecka lub odsun膮膰 je od zabawy.

Osoby zachowuj膮ce si臋 agresywnie, niepoprawnie, u偶ywaj膮ce wulgarnych s艂贸w nie b臋d膮 wpuszczane do Sali Zabaw Ju-Hu, albo b臋d膮 wypraszane przez pracownik贸w Obiektu bez zwrotu koszt贸w i jakichkolwiek odszkodowa艅 z tego tytu艂u.

W pomieszczeniach Sali Zabaw surowo zabronione jest palenie wyrob贸w tytoniowych i papieros贸w elektronicznych, picie alkoholu, za偶ywanie 艣rodk贸w odurzaj膮cych. Zabronione jest r贸wnie偶 wchodzenie na teren obiektu w stanie po spo偶yciu alkoholu lub za偶yciu 艣rodk贸w odurzaj膮cych albo ograniczaj膮cych 艣wiadomo艣膰. W przypadku gdy Pracownik Sali stwierdzi lub b臋dzie w uzasadnionym stopniu podejrzewa艂, 偶e dosz艂o do naruszenia powy偶szych zakaz贸w, ma prawo za偶膮da膰 od osoby, kt贸rej to dotyczy, natychmiastowego opuszczenia terenu obiektu. W takiej sytuacji Sala Zabaw nie zwraca op艂at wniesionych w zwi膮zku z wej艣ciem na jej teren przez osob臋, kt贸rej to dotyczy.

Rodzice mog膮 przebywa膰 na Sali Zabaw wraz z dzie膰mi. Dziecko wchodzi na teren Sali Zabaw tylko w towarzystwie osoby pe艂noletniej, w trakcie pobytu pozostaje pod jej 艣cis艂膮 opiek膮 oraz korzysta z atrakcji pod jej nadzorem. Je艣li opiekun chce pozostawi膰 dziecko (powy偶ej 5 roku 偶ycia) pod opiek膮 indywidualn膮 pracownik贸w Sali Zabaw, zg艂asza personelowi takie 偶yczenie i wype艂nia stosowny formularz. Dziecko pozostawiane jest na odpowiedzialno艣膰 opiekuna. Organizator ma prawo odm贸wi膰 opieki indywidualnej nad dzieckiem. Z Sali Zabaw mog膮 korzysta膰 tylko dzieci z wykupionym biletem wst臋pu. Wyj膮tek stanowi膮 dzieci kilkumiesi臋czne (jeszcze niechodz膮ce), kt贸re s膮 przy okazji z rodze艅stwem, za kt贸re zosta艂 op艂acony bilet wst臋pu.

Dzieci i doro艣li wchodz膮 na Sal臋 Zabaw wy艂膮cznie w skarpetach; ze wzgl臋d贸w higienicznych zabrania si臋 chodzenia w Sali zabaw na bosaka. Rodzice / opiekunowie zobowi膮zani s膮 przed wej艣ciem na sal臋 zabaw na艂o偶y膰 foli臋 ochronn膮 na obuwie, b膮d藕 zdj膮膰 obuwie. Podyktowane jest to zachowaniem czysto艣ci na terenie obiektu. Ze wzgl臋d贸w higienicznych dzieci do 2 roku 偶ycia na placu zabaw bawi膮 si臋 wy艂膮cznie w pampersach.

W cz臋艣ci bawialnej obowi膮zuje ca艂kowity zakaz spo偶ywania posi艂k贸w oraz wnoszenia napoj贸w. Wszelka konsumpcja mo偶e odbywa膰 si臋 wy艂膮cznie przy stolikach.

Dzieci oraz opiekunowie nie powinni posiada膰 przy sobie przedmiot贸w, mog膮cych stwarza膰 zagro偶enie, tj. kluczy, zegark贸w, monet, okular贸w, bi偶uterii telefon贸w kom贸rkowych oraz przedmiot贸w niebezpiecznych, ostrych i szklanych; Rodzice/opiekunowie powinni zdj膮膰 dzieciom bi偶uteri臋: 艂a艅cuszki, kolczyki oraz inne ozdoby mog膮ce stanowi膰 potencjalne niebezpiecze艅stwo dla bawi膮cych si臋 na Placu Zabaw.

Zabrania si臋 wprowadzania zwierz膮t do Sali Zabaw.

Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest dla dzieci powy偶ej 3-ciego roku 偶ycia. Dzieci do 3 lat mog膮 korzysta膰 z konstrukcji wy艂膮cznie pod sta艂膮 opiek膮 opiekuna. Dla bezpiecze艅stwa wszystkich bawi膮cych si臋 dzieci zabrania si臋:
a. wspinania si臋 po zewn臋trznych siatkach konstrukcji
b. wchodzenia pod pr膮d zje偶d偶alni, skakania z niej
c. wnoszenia zabawek na konstrukcj臋
d. bicia, popychania innych dzieci
e. wynoszenia pi艂eczek z basenu
f. niszczenia konstrukcji, zabawek oraz element贸w wystroju
g. za艣miecania terenu placu zabaw oraz wszelkich innych zachowa艅 niebezpiecznych, agresywnych lub nosz膮cych znamiona dyskryminacji.
Dla zapewnienia dzieciom bezpiecze艅stwa zainstalowany jest monitoring.
Ubi贸r dziecka powinien by膰 odpowiedni i umo偶liwia膰 swobodn膮 zabaw臋.
Zarz膮dzaj膮cy nie odpowiada za wypadki powsta艂e w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji u偶ytkowania urz膮dze艅 oraz polece艅 personelu.

Go艣cie odpowiadaj膮 za szkody wyrz膮dzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub polece艅 obs艂ugi, a tak偶e spowodowane wskutek innego zawinionego dzia艂ania lub zaniechania.

Za ewentualne szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dziecko odpowiadaj膮 rodzice lub opiekunowie.

Za rzeczy pozostawione na Placu Zabaw firma nie ponosi odpowiedzialno艣ci.
Zarz膮dzaj膮cy nie odpowiada za warto艣ciowe przedmioty, pieni膮dze oraz dokumenty pozostawione w szatni obiektu.

Zarz膮dzaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za przerwy w funkcjonowaniu Sali Zabaw Ju-Hu, wynikaj膮ce z sytuacji niezale偶nych od nas jak np. brak dostawy energii elektrycznej, wody itp.
Na terenie Sali Zabaw mo偶e by膰 dokonywany zapis wizerunku Go艣ci, poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodz膮c na teren obiektu Go艣cie wyra偶aj膮 zgod臋 na zapis ich wizerunku i os贸b znajduj膮cych si臋 pod ich opiek膮 oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla cel贸w reklamowo 鈥 promocyjnych Ju-Hu.

Przedmioty znalezione (pozostawione po organizacji Przyj臋膰 Urodzinowych/ Wydarze艅 Okoliczno艣ciowych lub osoby korzystaj膮ce z Obiektu) w Sali Zabaw s膮 przechowywane przez W艂a艣ciciela jeden miesi膮c kalendarzowy od dnia w kt贸rym przedmiot zosta艂 znaleziony, po up艂ywie tego terminu rzeczy s膮 utylizowane zgodnie z zaleceniem producenta.

Ka偶da osoba korzystaj膮ca z obiektu zobowi膮zana jest niezw艂ocznie zawiadomi膰 pracownika Sali Zabaw je艣li zauwa偶y, 偶e zdarzy艂 si臋 wypadek, lub gdy inna osoba na terenie Sali Zabaw zosta艂a ranna b膮d藕 nast膮pi艂a inna niebezpieczna sytuacja, w tym wymagaj膮ca udzielenia pierwszej pomocy lub wezwania odpowiednich s艂u偶b takich jak: Stra偶 Po偶arna, Policja, Pogotowie.

Ka偶da osoba korzystaj膮ca z Sali Zabaw dla w艂asnego bezpiecze艅stwa, jak i bezpiecze艅stwa innych Go艣ci zobowi膮zana jest niezw艂ocznie zawiadomi膰 pracownika Obiektu, je艣li zauwa偶y przypadek 艂amania niniejszego Regulaminu.

Dane osobowe s膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celach zwi膮zanych z organizacj膮 i przeprowadzeniem przyj臋膰 urodzinowych, imprez zorganizowanych, wydarze艅 okoliczno艣ciowych oraz na potrzeby ewentualnych reklamacji.

Administratorem danych osobowych otrzymywanych w zwi膮zku z funkcjonowaniem Sali Zabaw jest firma Sala Zabaw Ju-Hu NIP: 952-135-08-07, z siedzib膮 w Warszawie (adres siedziby: ul. G艂臋bocka 3 lok.19, Warszawa). Ka偶dej osobie, kt贸rej to dotyczy przys艂uguje prawo wgl膮du do tre艣ci danych osobowych i ich poprawiania.
Zg艂oszenia szkody oraz reklamacje mog膮 by膰 zg艂aszane w recepcji, w dniu wizyty.

Zg艂oszenia szkody oraz reklamacje sk艂adane w p贸藕niejszym terminie nie zostan膮 uwzgl臋dnione. Podstaw膮 zg艂oszenia szkody oraz reklamacji jest dow贸d wniesienia op艂aty za us艂ugi.

Wszelkie uwagi lub zastrze偶enia w stosunku do prawid艂owo艣ci lub jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug Klient powinien zg艂asza膰 Organizatorowi na pi艣mie. Zg艂oszenia te powinny zawiera膰 opis przedmiotu uwag lub zastrze偶e艅, 偶膮danie Klienta oraz termin wyst膮pienia zdarzenia stanowi膮cego podstaw臋 zg艂oszenia. Wszelkie roszczenia zg艂oszone po wizycie lub zabawie uznane zostan膮 za nie powsta艂e na Sali Zabaw.

Organizator rozpatruje zg艂oszenie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania oraz informuje Klienta na pi艣mie o sposobie rozwi膮zania zg艂oszonego problemu.

Wszystkie w膮tpliwo艣ci zwi膮zane z Regulaminem dotycz膮ce u偶ytkowania Obiektu/Konstrukcji Zabawowej, kt贸re nie zosta艂y uwzgl臋dnione w niniejszym regulaminie, nale偶y kierowa膰 do Pracownik贸w Sali Zabaw.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsument贸w przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827).

Apteczka znajduje si臋 w recepcji.

Sala zabaw JU-HU: Kontakt

Nasz numer rachunku: 68 1140 2004 0000 3802 4504 8489

Dobry dojazd do nas jest z: Targ贸wek, Br贸dno, Ochota, Centrum, Tarchomin, Praga P贸艂noc, Praga Po艂udnie, Bia艂o艂臋ka, Marki, Zielonka,聽Z膮bki.

5/5 - 41 ocen
Close Menu
Call Now Button